Význam Atmosféra
Co znamená slovo Atmosféra? Zde naleznete 10 významů slova Atmosféra. Můžete také přidat význam slova Atmosféra sami

1

1   0

Atmosféra


oblast plynu okolo Země či jiné planety | * | vymezená oblast obsahující plyn zvláštního složení pro určitý technologický účel | * | starší jednotka tlaku odpovídající přibl [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

Atmosféra


plynný obal Zeme zložený zo zmesi nieko¾kých plynov a ïalších prímesí /prach, pe¾, organizmy/.
Zdroj: gep.szm.com

3

0   0

Atmosféra


ovzduší, plynný obal kolem Zemì i jiných kosmických tìles
Zdroj: islo.cz

4

0   0

Atmosféra


Plynný obal Země. Směs plynů, v níž jsou dále přítomny vodní kapičky, ledové krystalky a různé znečišťující příměsi původu přírodního (prachové částečky, pylová zrna) i [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

5

0   0

Atmosféra


– plynný obal vesmírného tìlesa, který si tìleso drží vlastní gravitací. Atmosféru mají pøedevším planety. Málo hmotné atomy z atmosféry relativnì snadno unikají do  [..]
Zdroj: aldebaran.cz

6

0   0

Atmosféra


Plynný obal obklopující Zemi, který je tvořen směsí plynů, vodní páry, pevných částic.
Zdroj: chmu.cz

7

0   0

Atmosféra


Pojem atmosféra má více významů.atmosféra – plynný obal kosmického tělesa – například heliosféra u Slunce
    atmosféra Merkuruatmosféra Venušeatmosféra Marsuatmosfé [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

Atmosféra


Atmosféra je označení dvou zastaralých jednotek tlaku, nepatřících do soustavy jednotek SI. Rozlišujeme technickou atmosféru a fyzikální atmosféru; obě jednotky jsou velikostí velmi podo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

Atmosféra


Kategorie:Planetární sféryKategorie:Meteorologie
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

1   1

Atmosféra


Atmosféra je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru. Těleso může být obklopeno atmosférou pouze za předpokladu, že má dostatečnou hmotnost na to, aby plyn vázalo gravitační silou. V [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Atmosféra
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Antropogenní skleníkový efekt Odsiřování >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam