Význam Aerosol
Co znamená slovo Aerosol? Zde naleznete 9 významů slova Aerosol. Můžete také přidat význam slova Aerosol sami

1

1   0

Aerosol


Soustava obsahující kapalinu nebo tuhou látku rozptýlenou ve formě malých částic v plynu. Z hlediska ochrany ovzduší se termín používá pro kapalné a pevné částice v atmosféře. L [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

1   1

Aerosol


Smìs pevné (dým) nebo kapalné látky (pìna) a plynu.
Zdroj: nanimata.wu.cz

3

0   0

Aerosol


koloidní soustava složená z kapalných èi pevných èástic rozptýlených v plynném prostøedí
Zdroj: labo.cz

4

0   0

Aerosol


disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné èástice rozptýlené v plynu
Zdroj: islo.cz

5

0   0

Aerosol


Aerosol je heterogenní směs malých pevných (dým) nebo kapalných částic (mlha) v plynu. Rozptýlené částice mají velikost od 10 nm do 100 μm, což odpovídá shlukům několika molekul [..]
Zdroj: oopp.cz

6

0   0

Aerosol


– homogenní smìs malých èástic v plynu. Èástice mohou být kapalné (mlha), nebo pevné (dým). Aerosoly se do atmosféry uvolòují jak pøirozenì (bìhem sopeèné èinnosti, [..]
Zdroj: aldebaran.cz

7

0   0

Aerosol


Mikroskopické částečky pevné nebo kapalné látky rozptýlené v plynu
Zdroj: cez.cz

8

0   0

Aerosol


Malá, prouděním vzduchu se šířící kapalná či pevná částice nebo jejich skupina.
Zdroj: chmu.cz

9

0   2

Aerosol


Aerosol je heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu. První případ se také označuje jako dým, druhý jako mlha. Rozptýlené částice mají velikost od 10 nm do 10 [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Aerosol
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ÚNMZ Albedo >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam