Význam Bag-in-box
Co znamená slovo Bag-in-box? Zde naleznete 2 významů slova Bag-in-box. Můžete také přidat význam slova Bag-in-box sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Bag-in-box


obecný slovník  Obal na vína, který má obsah 5 i více litrù. Je to karton z vrstveného papíru, v kterém je plastový vak s uzavíratelným kohoutkem. Pøi odèerpání èásti vína se vak zmenšuje a víno nepøichází do styku se vzduchem.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bag-in-box


Obal na vína, který má obsah 5 i více litrů. Je to karton z vrstveného papíru, v kterém je plastový vak s uzavíratelným kohoutkem. Při odčerpání části vína se vak zmenšuje a víno nepřichází do styku se vzduchem.
Zdroj: winelink.cz (offline)
<< Azienda agricola Barik >>