Význam Biocid
Co znamená slovo Biocid? Zde naleznete 5 významů slova Biocid. Můžete také přidat význam slova Biocid sami

1

5   1

Biocid


Látka ničící živé organismy. Může být přírodního původu, nebo je vyrobena člověkem.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

3   0

Biocid


Chemikálie nièící život - pesticidy, herbicidy, arboricidy, insekticidy apod.
Zdroj: savci.upol.cz

3

0   0

Biocid


Látka nièící živé organismy. Mùže být pøírodního pùvodu, nebo je vyroben èlovìkem.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

4

0   0

Biocid


látky užívané k hubení či omezení růstu škodlivých organismů
Zdroj: gemaart.cz

5

0   0

Biocid


Biocid (řec. bio = život + cidó = ničím) je obecně látka používaná k hubení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů ve všech oblastech lidské činnosti. Směrnice Evrops [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Biocid
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< BAT Biodegradovatelný >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam