Význam Biocid
Co znamená slovo Biocid? Zde naleznete 5 významů slova Biocid. Můžete také přidat význam slova Biocid sami

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Biocid


Látka ničící živé organismy. Může být přírodního původu, nebo je vyrobena člověkem.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Biocid


Chemikálie nièící život - pesticidy, herbicidy, arboricidy, insekticidy apod.
Zdroj: savci.upol.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biocid


Látka nièící živé organismy. Mùže být pøírodního pùvodu, nebo je vyroben èlovìkem.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biocid


látky užívané k hubení či omezení růstu škodlivých organismů
Zdroj: gemaart.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biocid


Biocid (řec. bio = život + cidó = ničím) je obecně látka používaná k hubení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů ve všech oblastech lidské činnosti. Směrnice Evropského parlamentu a Rady [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< BAT Biodegradovatelný >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam