Význam Briefing
Co znamená slovo Briefing? Zde naleznete 8 významů slova Briefing. Můžete také přidat význam slova Briefing sami

1

1   0

Briefing


(brífink) – krátké setkání s novináři s cílem stručně oznámit výsledky jednání nebo výstupy jiné události, nástroj Public Relations
Zdroj: cevelova.cz

2

0   0

Briefing


Briefing; inštruktáž.
Zdroj: amonitsro.sk

3

1   1

Briefing


– jednání, pøi níž se zadává zakázka nebo krátké setkání s novináøi s cílem informovat o výsledcích dùležitého jednání
Zdroj: kingstyle.cz

4

0   0

Briefing


v širším slova smyslu: setkání zadavatele komunikace s agenturou, která má reklamní kampaň uskutečnit, v užším slova smyslu jde o komplexní výklad, poskytnutí informací o výrobku, po [..]
Zdroj: peacock.cz

5

0   0

Briefing


brífink; krátké setkání s novináři za účelem stručného oznámení hlavních skutečností, které se vztahují k aktuální události, například oznámení výsledků jednání.
Zdroj: apra.cz

6

0   0

Briefing


Často se používá také český přepis slova – brífink. Jedná se většinou o informační schůzku nebo tiskovou konferenci.
Zdroj: flek.cz

7

0   1

Briefing


Krátké informativní setkání. Schůzka mluvčího s novináři. Přeneseně i tisková konference.
Zdroj: concept-one.cz

8

0   1

Briefing


Krátká informační schůzka. Slovo briefing se čte [brífing], je odvozeno od slova brief, tj. anglicky "stručný". Ačkoli jsem se už účastnil mnoha porad, které se nazýva [..]
Zdroj: prace.rovnou.cz

Přidat význam slova Briefing
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Bridging Cause-related marketing >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam