amonitsro.sk

Obdržené pozitivní hlasy43
Obdržené negativní hlasy27
Karma:15 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1225)

1

0   0

baby boomers


Generácia detí narodená v r. 1946-1964 (USA) v rámci populačnej explózie po II. svetovej vojne (78 miliónov ľudí).
Zdroj: amonitsro.sk

2

0   0

back matter


Materiál v knihe za hlavným textom - napríklad príloha, bibliografia, slovník, index, poznámky a pod.
Zdroj: amonitsro.sk

3

0   0

background information


Rozširujúca, doplňujúca informácia (backgrounder).
Zdroj: amonitsro.sk

4

0   0

backgrounder


Rozširujúca, doplňujúca informácia o pozadí nejakej skutočnosti.
Zdroj: amonitsro.sk

5

0   0

bait-and-switch advertising


Reklama typu nalákať a vymeniť - vábenie zákazníkov do obchodu produktmi, ktoré firma nehodlá predávať a potom ponúkanie produktov drahších.
Zdroj: amonitsro.sk

6

0   0

ban


Zakázať, cenzurovať.
Zdroj: amonitsro.sk

7

0   0

banner ad


Prúžková reklama v on-line, internetovej reklame, ktorá zvyčajne obsahuje názov firmy alebo produktu alebo určitú ponuku.
Zdroj: amonitsro.sk

8

0   0

barriers to entry


Prekážky vstupu - obchodné praktiky alebo podmienky, ktoré sťažujú novým firmám vstup na trh.
Zdroj: amonitsro.sk

9

0   0

basing-point pricing


Základňová cenotvorba - geografická cenová stratégia: výber jedného alebo viacerých zemepisných miest (základní), odkiaľ sa všetkým kupujúcim vyrubuje cena, zvýšená o dopravné náklady z týchto bodov.
Zdroj: amonitsro.sk

10

0   0

beeper


Zariadenie pripojené k telefónu, ktoré pípa každých 14 sekúnd a signalizuje, že hovor je nahrávaný (požiadavka komunikačného úradu USA); nahratý telefonický rozhovor v rozhlase alebo televízii.
Zdroj: amonitsro.sk


Pro zobrazení všech definic slova 1225 se přihlašte, prosím.