Význam Danì
Co znamená slovo Danì? Zde naleznete 6 významů slova Danì. Můžete také přidat význam slova Danì sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Danì


Èást nadhodnoty odvádìná státu, základní pøíjem státu, jeho územních èlánkù a obcí povinnì placený subjekty na území pùsobícími. Pùvodnì byly vybírány v naturální podobì a v úkonec [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Danì


Daòový dlužník - je každá osoba, která je povinná daò platit nebo odvádìt.
Zdroj: dower.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Danì


komplexní znalost problematiky pøímých a nepøímých daní, správy daní a poplatkù, systému zdravotního a sociálního pojištìní, základy mezinárodního zdanìní.
Zdroj: icu-praha.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Danì


Dáni jsou západogermánská etnická skupina o celkovém počtu asi 7 milionů; asi 5 mil. žije v Dánsku, menšiny v Německu (asi 50 000, hl. na severu ve Šlesvicko-Holštýnsku), Švédsku, USA, Kanadě atd. Jaz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Danì


Dani je kmen žijící na Nové Guinei. Do této skupiny patří několik etnik, jejichž původ není znám. Daniů žije na Nové Guinei asi 250 tisíc, mluví rozdílnými příbuznými jazyky a patří do rozdílných příb [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Danì


2. pád množného čísla od slova "daň".
Daně - souhrn povinných plateb, které musí jednotlivec či firma odvádět státu. Výše jednotlivých daní je stanovena zákonem a placena penězi. Nejběžnější druhy daní jsou: DPH neboli daň z přidané hodnoty, daň z příjmu, daň z převodu nemovitostí, dědická daň, darovací daň, silniční daň atd.
Kata - 8. dubna 2014

<< Dalajláma Daòový únik >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam