Kata

Obdržené pozitivní hlasy47
Obdržené negativní hlasy31
Karma:17 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (60)

1

13   3

smajlíků


2. pád množného čísla od slova "smajlík".
Smajlík (z anglického "smiley" neboli "smějící se"). Prvním vytvořením smajlíkem je žlutá kulatá tvář s černě namalovanými očima a usmívajícími se ústy. Dnes existuje smajlíků celá řada a nejenom těch usmívajících se. Je to vlastně souhrnné označení pro vyjádření nálady pomocí obrázku či znaku.
Kata - 8. dubna 2014

2

6   3

eu


"EU" je zkratka pro Evropskou Unii. Založena byla v roce 1993 a má sídlo v Bruselu. V tuto chvíli do ní patří 28 evropských států (k dubnu 2014). Tato unie je politická i ekonomická a má za cíl vytvoření společného trhu a měny, podporu rozvoje, zaměstnanosti a celkové zlepšení životní úrovně.
Kata - 8. dubna 2014

3

4   2

americké vlajky


2. pád výrazu "americká vlajka".
Americká vlajka neboli vlajka Spojených Států Amerických. Vlajka je tříbarevná (modro-bílo-červená). Skládá se ze 13ti pruhů reprezentujících původní zakládajíci státy a v levém horním rohu se nachází 50 hvězd které reprezentují nynějších 50 států.
Kata - 8. dubna 2014

4

3   3

gest rukou


2 pád množného čísla výrazu "gesto ruky".
Gesto znamená posunek nebo pohyb, pomocí kterého něco vyjadřujeme. Gesta rukou jsou dnes běžně využívány jako pomoc při ústním vyjádření, slouží nám při domluvě s cizincem v případě že nehovoříme daným jazykem i ve znakové řeči.
Kata - 8. dubna 2014

5

3   1

jména jakub


Jakub - je mužské křestní jméno hebrejského původu. V hebrejštině se vykládá jako "ten kdo se drží za patu, tedy druhorozený".
Toto jméno je celosvětově používané, jeho forma může být i Jacob, Giacomo, Jacques, Jacobo, Diego.
Ze slavných nositelů připomeňme například bývalého argentinského fotbalistu Diego Maradonu nebo českého hudebního skladatele Jana Jakuba Rybu.
Kata - 8. dubna 2014

6

3   2

organizace


Organizace je buď formální skupina lidí se společnými cíli. Toto může být obchodní firma, nezisková organizace, různé spolky apod.
Nebo organizace jako proces (pojetí činnostní) jehož podstatou je proces organizování. Tato má zaúkol vnést řád do předchozího chaosu, stanovit cíle, vést a zavést profesionalitu, systematičnost a řád.
Kata - 22. dubna 2014

7

2   7

cizích slov


2. pád množného čísla od výrazu "cizí slova".
Cizí slova jsou slova pocházející z jiného jazyka než toho našeho. Některá (jako např. integrace, utopie, metabolizmus) v našem slovníku zdomácněli a většina z nás zná jejich význam. U jiných, méně používaných, si jejich význam můžeme vyhledat v slovníku cizích slov (ten u nás největší je "Akademický slovník cizích slov").
Kata - 8. dubna 2014

8

2   1

rodiny


2. pád slova "rodina".
Rodina je skupina lidí kteří jsou v úzkém příbuzenském vztahu. V rámci České Republiky se rodinou (v tom nejužším slova smyslu) většinou rozumí otec, matka a jejich děti. Do širší rodiny se potom řadí prarodiče, tety a strýcové, sestřenice a bratranci.
Kata - 8. dubna 2014

9

2   1

příjmení


Udává se za křestním jménem. Příjmení většinou zdědíme po otci (popř. po matce). Každé příjmení má svůj historický význam. V České Republice máme všichni většinou příjmení jedno. Navíc se u nás liší příjmení ženská o těch mužských, tvoří se pomocí přípon - většinou - ová. Například Novák - Nováková
Kata - 8. dubna 2014

10

2   1

genetiky


2. pád slova "genetika".
Genetika se zabývá dědičností a proměnlivostí organismů. U člověka se jedná o přenos určitých znaků z rodičů na děti. Může se jednat o znaky fyzické (barva oči, kůže, tvar postavy, znaménka) a také o povahové vlastnosti.
Genetika má využití v lékařství, pěstitelství a chovu.
Kata - 8. dubna 2014


Pro zobrazení všech definic slova 60 se přihlašte, prosím.