Význam Den platby
Co znamená slovo Den platby? Zde naleznete 4 významů slova Den platby. Můžete také přidat význam slova Den platby sami

1

0   0

Den platby


Den platby je den, kdy je platba připsána na účet příslušného finančního úřadu. U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se dnem platby rozumí den převzetí hotovosti.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0   0

Den platby


Den platby daně postaru Dříve platilo podle § 61 zákona o správě daní a poplatků, že dnem platby daně je u bezhotovostních převodů prováděných bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem z účtu v Česk [..]
Zdroj: az-data.cz

3

0   0

Den platby


r Zahlungstag
Zdroj: pamprofi.cz

4

0   0

Den platby


Den, kdy je platba připsána na účet finančního úřadu. U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu dnem platby se rozumí den převzetí v hotovosti.
Zdroj: financialmarkets.cz

Přidat význam slova Den platby
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Deficit DIČ >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam