financialmarkets.cz

Obdržené pozitivní hlasy19
Obdržené negativní hlasy8
Karma:10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (435)

1

3   0

hedging


Zajišťování se. Zejména v souvislosti se zajišťováním na derivátovém trhu proti finančním tržním rizikům.
Zdroj: financialmarkets.cz

2

3   0

netto


Znamená čistý.
Zdroj: financialmarkets.cz

3

2   0

arbitráž


Rozhodčí řízení nebo rozhodnutí o sporu arbitrem. V mezinárodním právu - řešení sporů mezi státy pomocí rozhodnů. V ekonomice - operace spočívající v současném nákupu a prodeji téhož aktiva na různých burzách s cílem využít kurzových rozdílů k dosažení zisku.
Zdroj: financialmarkets.cz

4

1   0

account manager


Pracovník banky či jiné instituce odpovědný za jednání s konkrétním klientem.
Zdroj: financialmarkets.cz

5

1   0

bilanční suma


Suma všech aktiv nebo suma všech pasiv společnosti, která je uvedena v účetní rozvaze.
Zdroj: financialmarkets.cz

6

1   0

deník


(General Journal) Účetní termín pro formu provádění a zachycování časových zápisů.
Zdroj: financialmarkets.cz

7

1   0

hrubá mzda


(Gross pay) Peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odpočty.
Zdroj: financialmarkets.cz

8

1   0

ičo


Identifikační číslo organizace je unikátní osmimístné číselné označení podnikatele (fyzické nebo právnické osoby).
Zdroj: financialmarkets.cz

9

1   0

inventář


Soupis a popis předmětů náležejících k nějakému majetkovému celku nebo psaná dokumentace tohoto soupisu.
Zdroj: financialmarkets.cz

10

1   0

mělký trh


Trh s nízkou likviditou a obratem.
Zdroj: financialmarkets.cz


Pro zobrazení všech definic slova 435 se přihlašte, prosím.