Význam Didaktický test
Co znamená slovo Didaktický test? Zde naleznete 3 významů slova Didaktický test. Můžete také přidat význam slova Didaktický test sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Didaktický test


Nástroj zjišování výsledkù vzdìlávací èinnosti (výuky, kurzu, akce). Pozn.:
Zdroj: old.nvf.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Didaktický test


Nástroj zjišťování výsledků vzdělávací činnosti (výuky, kurzu, akce). Didaktické testy lze členit podle různých hledisek. Např. Pedagogický slovník (Průcha a kol.) uvádí klasifikaci podle...
Zdroj: andromedia.cz

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Didaktický test


co to je didaktický test, vysvětlení obsahu či provedení, co si pod tím mám představit

nebo je to jen test a,b,c, a zaškrtni správnou odpověď
jarmila - 23. června 2020

<< SANKČNÍ POLATEK Funkce firem (organizací >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam