Význam Dominance
Co znamená slovo Dominance? Zde naleznete 4 významů slova Dominance. Můžete také přidat význam slova Dominance sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Dominance


individuální snaha jedince prosazovat vlastní vùli, pøedstavy a názory
Zdroj: help24.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dominance


Exprese vlastnosti v heterozygotním genotypu.
Zdroj: user.mendelu.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dominance


pøevládání, pøevaha; schopnost prosazovat vlastní vùli, nepoddajnost, nadøazenost
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dominance


nadřazenost
Zdroj: myreptiles.netstranky.cz

<< Deoxyribóza Dominantní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam