Význam Euchromatin
Co znamená slovo Euchromatin? Zde naleznete 3 významů slova Euchromatin. Můžete také přidat význam slova Euchromatin sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Euchromatin


Chromatin je komplex DNA a některých proteinů. Dohromady tyto látky tvoří chromozomy. Chromatin se nachází v jádře eukaryotních buněk a v jaderné oblasti (nukleoidu) prokaryot. Nukleové kyseliny (RNA, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Euchromatin


Oblasti eukaryotických chromozomù, které jsou rozvolnìné bìhem interfáze. Obsahuje aktivnì transkribující DNA. Barví se slabì.
Zdroj: user.mendelu.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Euchromatin


Dekondenzovaný chromatin (je zde transkripèní aktivita), jevící se svìtle v optickém mikroskopu
Zdroj: genetika.wz.cz (offline)

<< Ethidiumbromid Exon >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam