Význam Gaia
Co znamená slovo Gaia? Zde naleznete 7 významů slova Gaia. Můžete také přidat význam slova Gaia sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Gaia


Gaia je ženské křestní jméno. Jméno má řecký původ, znamenající země. Jmeniny má 24. prosince. Gaia byla matka bohyně, která vládla celé zemi. Byla Uranova družka a matka Titánů a Kyklopů. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Gaia


(řec. Země), v ekologickém myšlení hypotéza G. (Lovelock) vidí celou oživenou Zemi jako jediný organismus.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Gaia


hypotéza Gaia, teoretická predstava o našej biosfére ako jedinom organizme, v ktorom fauna a flóra Zeme, jej klíma a geológia, fungujú všetky spoloène a sú vzájomne prepojené, prièom ovplyvòujú vývoj [..]
Zdroj: gep.szm.com

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Gaia


Gaia (řecky Γαῖα země, latinsky Tella nebo Terra), někdy také nazývána Gé je v řecké mytologii bohyně země a sama Země. Moderní mytologie i někteří vědci operují s tzv. teorií Gaii, která chápe planet [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Gaia


("Gaia"): prastará my¹lenka "¾ivé planety" èi "superorganismu"; sám autor hypotézy Gaia (dnes ji¾ teorie), anglický chemik James LOVELOCK, zmiòuje nìkteré své pøedchùdce: první modernìj¹í koncepci vyt [..]
Zdroj: mprinstitute.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Gaia


Gaia je vesmírná astrometrická observatoř Evropské kosmické agentury (ESA), která byla vynesena do vesmíru 19. prosince 2013 pomocí rakety Sojuz. ↑ rei, Novinky. Historická mise: Sonda letí zmapovat m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Gaia


Gaia může znamenat: Gaia – bohyně země v řecké mytologii Gaia (jméno) – ženské jméno Teorie Gaia – teorie chápající Zemi jako samoregulující se organismus Gaia (sonda) – sonda Evropské vesmírné agentu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< fysis genealogie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam