Význam Genderové stereotypy
Co znamená slovo Genderové stereotypy? Zde naleznete 2 významů slova Genderové stereotypy. Můžete také přidat význam slova Genderové stereotypy sami

1

0   0

Genderové stereotypy


Zjednodušující, omezené a zaujaté předpoklady týkající se vlastností, názorů a rolí žen a mužů. O mužích se například stereotypně předpokládá, že nikdy nepláčou, jsou nepoř [..]
Zdroj: gender.webnode.cz

2

0   1

Genderové stereotypy


Společensky utvářené paušalizující obecné popisy toho, jak má vypadat maskulinní muž a femininní žena. Na tom je pak založen rozdílný přístup k osobám mužského a ženského pohlaví a přiřazování určitých tradičních vlastností oběma pohlavím. Promítají se tak do názorů společnosti na roli muže a ženy v rodině [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

Přidat význam slova Genderové stereotypy
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Genderová socializace Generické maskulinum >>