alternativazdola.cz

Website:https://alternativazdola.cz/
Obdržené pozitivní hlasy19
Obdržené negativní hlasy11
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (81)

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

Transgender


Osoba, která překročila/překračuje hranice biologického pohlaví: nemusí ale nutně podstoupit chirurgickou nebo jinou změnu pohlaví.
Zdroj: alternativazdola.cz

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

emancipace


V nejširším slova smyslu osvobození, vyproštění, vymanění, zrovnoprávnění, získání nezávislosti apod. Nejčastěji se tento výraz užívá ve spojitosti s hnutím za politické, hospodářské a společenské zrovnoprávnění žen s muži.
Zdroj: alternativazdola.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

diverzita


/ různorodost ,,Diverzita rozpoznává, uznává, cení si a využívá unikátní talent a přínos všech jednotlivců." (podle Diversity Dividend) Pojem, který se vedle biologie využívá také v personalistice, kde se vztahuje k různorodosti složení pracovních týmů ve firmách a institucích. Management diverzity vychází z přesvědčení, že různorodé týmu prac [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

sexismus


Zdroj: alternativazdola.cz   NSFW / 18+

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

sufražetka


Bojovnice za politická práva žen, zejména za rozšíření všeobecného hlasovacího práva i na ženy.
Zdroj: alternativazdola.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gay


V současnosti preferovaný termín pro homosexuály. V českém kontextu označuje zejména homosexuální muže a jejich kulturu a komunitu (v angloamerickém kontextu je možné použít termín gay i pro ženu).
Zdroj: alternativazdola.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

maskulinita


Mužství, mužskost, mužnost. Označuje to, co považujeme za „mužské". V kritických mužských studiích je maskulinita chápána jako neustále se měnící sbírka významů, které muži (i ženy) konstruují ve vztazích k sobě samým, ke světu a k jiným. Maskulinita je historická, sociálně a kulturně vytvářená. V různých obdobích a na různých místech znamená [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Queer


Pojem, který zjednodušeně zastřešuje různé lidi, kteří se chtějí odpoutat od kategorií a identit (jako je např. homosexualita, heterosexualita, ale třeba i muž, žena atd.) a snaží se přijmout sexualitu, která je proměnlivá a bez hranic.
Zdroj: alternativazdola.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Viktimizace


Zdroj: alternativazdola.cz   NSFW / 18+

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Znásilnění


Podle trestního zákona dochází ke znásilnění tehdy, jestliže jedna osoba dosáhne za použití násilí (nebo pod pohrůžkou jeho použití) pohlavního styku (vaginálního, orálního, análního) s druhou osobou. Trestného činu znásilnění se však pachatel může dopustit i tím, že zneužije bezbrannosti oběti. Bezbranností rozumíme stav, ve kterém oběť není schop [..]
Zdroj: alternativazdola.cz


Pro zobrazení všech definic slova 81 se přihlašte, prosím.