alternativazdola.cz

Website:https://alternativazdola.cz/
Obdržené pozitivní hlasy19
Obdržené negativní hlasy11
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (81)

1

5   2

transgender


Osoba, která překročila/překračuje hranice biologického pohlaví: nemusí ale nutně podstoupit chirurgickou nebo jinou změnu pohlaví.
Zdroj: alternativazdola.cz

2

3   1

emancipace


V nejširším slova smyslu osvobození, vyproštění, vymanění, zrovnoprávnění, získání nezávislosti apod. Nejčastěji se tento výraz užívá ve spojitosti s hnutím za politické, hospodářské a společenské zrovnoprávnění žen s muži.
Zdroj: alternativazdola.cz

3

2   0

diverzita


/ různorodost ,,Diverzita rozpoznává, uznává, cení si a využívá unikátní talent a přínos všech jednotlivců." (podle Diversity Dividend) Pojem, který se vedle biologie využívá také v personalistice, kde se vztahuje k různorodosti složení pracovních týmů ve firmách a institucích. Management diverzity vychází z přesvědčení, že různorodé týmu prac [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

4

2   0

sexismus


Forma diskriminace na základě pohlaví, přičemž jedno z pohlaví je považováno za nižší, méně důležité nebo schopné. Může se vztahovat buď k nenávisti celému pohlaví misandrie (nenávist k mužům) a mysogynství (nenávist k ženám), nebo na uplatňování stereotypů o mužskosti mužů a ženskosti žen. Jiný název je ženský a mužský šovinismus. [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

5

2   0

sufražetka


Bojovnice za politická práva žen, zejména za rozšíření všeobecného hlasovacího práva i na ženy.
Zdroj: alternativazdola.cz

6

1   0

gay


V současnosti preferovaný termín pro homosexuály. V českém kontextu označuje zejména homosexuální muže a jejich kulturu a komunitu (v angloamerickém kontextu je možné použít termín gay i pro ženu).
Zdroj: alternativazdola.cz

7

1   1

maskulinita


Mužství, mužskost, mužnost. Označuje to, co považujeme za „mužské". V kritických mužských studiích je maskulinita chápána jako neustále se měnící sbírka významů, které muži (i ženy) konstruují ve vztazích k sobě samým, ke světu a k jiným. Maskulinita je historická, sociálně a kulturně vytvářená. V různých obdobích a na různých místech znamená [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

8

1   0

queer


Pojem, který zjednodušeně zastřešuje různé lidi, kteří se chtějí odpoutat od kategorií a identit (jako je např. homosexualita, heterosexualita, ale třeba i muž, žena atd.) a snaží se přijmout sexualitu, která je proměnlivá a bez hranic.
Zdroj: alternativazdola.cz

9

1   0

viktimizace


Termín viktimizace pochází z kriminologické psychologie. Viktimizace je proces, v němž se potenciální oběť stává obětí skutečnou. Rozlišují se různá stadia. Primární viktimizace je traumatická zkušenost (např. znásilnění). Jedná se o přímou újmu způsobenou pachatelem oběti. Sekundární viktimizace zahrnuje druhotné poškozování oběti, které je zapříč [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

10

1   1

znásilnění


Podle trestního zákona dochází ke znásilnění tehdy, jestliže jedna osoba dosáhne za použití násilí (nebo pod pohrůžkou jeho použití) pohlavního styku (vaginálního, orálního, análního) s druhou osobou. Trestného činu znásilnění se však pachatel může dopustit i tím, že zneužije bezbrannosti oběti. Bezbranností rozumíme stav, ve kterém oběť není schop [..]
Zdroj: alternativazdola.cz


Pro zobrazení všech definic slova 81 se přihlašte, prosím.