Význam Iterace
Co znamená slovo Iterace? Zde naleznete 6 významů slova Iterace. Můžete také přidat význam slova Iterace sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Iterace


postupné přibližování se výsledku opakovaným použitím téhož matematického zadání.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Iterace


Opìtování, opakování. Napø. neustálé vìtvení korálù.
Zdroj: savci.upol.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Iterace


iterace - v programování se tímto slovem oznaèuje opakující se prùchod tìlem cyklu èi opakované volání funkce (napø. pøi rekurzi)
Zdroj: it-slovnik.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Iterace


opakování
Zdroj: help24.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Iterace


Slovo iterace může být použito ve stejném významu jako opakování (lat. iteretur – opakovat). Základním principem iterace je opakování určitého procesu v měnícím se kontextu. Uplatňuje se především v d [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Iterace


iteration
Zdroj: ped.muni.cz

<< Invariance Izolovaný >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam