Význam Jingle
Co znamená slovo Jingle? Zde naleznete 6 významů slova Jingle. Můžete také přidat význam slova Jingle sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Jingle


Reklamní znělka v rádiu. K
Zdroj: concept-one.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jingle


znělka - reklama nebo její část provedená v hudbě, obvykle nesoucí slogan nebo tématickou linii kampaně. Slouží k lepší zapamatovatelnosti značky a sloganu
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jingle


– znìlka reklamy, spotu Jmenovka na dveøe – akrylátová jmenovka se štítkem se jménem. Mìla by být souèástí kompletního informaèního a orientaèního systému.
Zdroj: kingstyle.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jingle


znělka; zvuková identifikace
Zdroj: peacock.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jingle


Zvukový prvek obsahující zpívané či zvukové logo stanice. Starší český název - znělka.
Zdroj: super-radio.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jingle


Nejčastěji rozhlasový předěl, znělka, tvořený rychlým sledem několika tónů. Obvykle odděluje komerční část vysílání od zbývajícího obsahu – hudby a mluveného slova. Hovoří se též o takzvané zvukové gr [..]
Zdroj: spindoctors.cz

<< Demo verze Newton >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam