bisonrose.cz

Website:https://www.bisonrose.cz
Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy7
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (155)

1

2   0

reklama


využívání koupeného prostoru nebo času v médiích k propagaci produktů nebo služeb organizace. Často se používá k získání plné kontroly nad obsahem zprávy, jejím umístěním a načasováním.
Zdroj: bisonrose.cz

2

1   1

blog


online zápisky nebo komentář psaný jednotlivcem
Zdroj: bisonrose.cz

3

1   2

doména


obchodní jméno organizace na webu
Zdroj: bisonrose.cz

4

1   0

loajalita


cíl a prostředek řízení vztahu se zákazníky (CRM); smyslem získání, udržení a posilování loajality zákazníka vůči značce či firmě je dosažení stavu, kdy zákazník při rozhodování mezi koupí srovnatelných (cenově či funkčně) výrobků či služeb zvolí ten, k jehož značce ho váže pozitivní vztah, potažmo situace, kdy pozitivní vztah ke značce umožní firm [..]
Zdroj: bisonrose.cz

5

1   0

směna


výměna zboží a služeb bez použití peněz. Obvykle jde o získání času nebo prostoru v médiích výměnou za inzerci
Zdroj: bisonrose.cz

6

0   0

above-the-line výdaje


výdaje, jež zpravidla zahrnují inzerování v tradičních médiích. Rozvoj internetu a interaktivních médií rozšířil v uplynulých letech tuto linii
Zdroj: bisonrose.cz

7

0   1

account manager


funkce v reklamní či PR agentuře; pracovník oddělení client service, jenž je přímo odpovědný za řízení zakázky pro konkrétního klienta; řídí práci na zakázce, je klíčovou kontaktní osobou pro klienta; podléhá client service managerovi a k dispozici může mít další zaměstnance v pozici account executive
Zdroj: bisonrose.cz

8

0   0

account planner


pracovní pozice struktury britských agentur, kde planner zakládá a provádí výzkumy/průzkumy a participuje na kreativním procesu. V některých agenturách zastává planner také funkci mluvčího pro spotřebitele
Zdroj: bisonrose.cz

9

0   0

advertising clearance process


Interní proces čištění reklamy či inzerátu pro puklikace a rozhlasová či televizní media, který je prováděn agenturou a klientem
Zdroj: bisonrose.cz

10

0   0

advertising council


nezisková síť agentur, médií a inzerentů věnující se propagaci sociálních programů prostřednictvím reklamy (RPR v ČR)
Zdroj: bisonrose.cz


Pro zobrazení všech definic slova 155 se přihlašte, prosím.