Význam Kolonizace
Co znamená slovo Kolonizace? Zde naleznete 6 významů slova Kolonizace. Můžete také přidat význam slova Kolonizace sami

1

6   0

Kolonizace


proces osídlování a kultivace neobydlených území, kolonizování
Zdroj: islo.cz

2

0   0

Kolonizace


Proces øízeného osidlování nových území, u nás od 11. do 13. století, pozdìji i za vlády Karla VI. a pøi tzv. raabizaci. Probíhalo jako zvaní pøistìhovalcù, kterým se za urèité výhody poskyt [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

Kolonizace


Vstup a šíøení druhu (nebo genù) v oblasti, biotopu, kde se døíve nevyskytoval.
Zdroj: savci.upol.cz

4

1   1

Kolonizace


část infekčního cyklu, kdy se patogen trvale zabydlí ve svém hostiteli, tedy po navázání parazitického vztahu,
Zdroj: agromanual.cz

5

0   0

Kolonizace


Kolonizace (z lat. colonus, rolník) znamená osidlování dosud nevyužívaného nebo málo osídleného prostoru, později také zakládání nebo dobývání vzdálených kolonií (kolonialismus). Lidská kolonizace se [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1   2

Kolonizace


KOLONIZACE = Systém ovládání a hospodářského využívání málo vyvinutých zemí.
anonymní - 1. října 2019

Přidat význam slova Kolonizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Kolón Kolonie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam