Význam Komparatívní analýza
Co znamená slovo Komparatívní analýza? Zde naleznete 2 významů slova Komparatívní analýza. Můžete také přidat význam slova Komparatívní analýza sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Komparatívní analýza


Analýza založena na porovnávání s konkurenty.
Zdroj: fxstreet.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Komparatívní analýza


má pøedevším jediný cíl, a tím je zjistit pozici vlastní firmy mezi ostatními firmami z hlediska efektivnosti hospodaøení. To nám umožní v dalším postupu urèit možné oblasti zlepšení vlastního hospodaøení. Abychom mohli provést srovnání pomìrových ukazatelù s odvìtvovými a oborovými prùmìry nebo dalšími podniky (konkurenty), je tøeba mít k dispozic [..]
Zdroj: vaulton.webpark.cz
<< Køížový kurz Kotace >>