Význam Konstrukce hrázdìných staveb
Co znamená slovo Konstrukce hrázdìných staveb? Zde naleznete 2 významů slova Konstrukce hrázdìných staveb. Můžete také přidat význam slova Konstrukce hrázdìných staveb sami

1

0   0

Konstrukce hrázdìných staveb


konstrukce z døevìné kostry. Nosnými prvky budovy jsou masivní døevìné nosníky, jejichž pøíhrady jsou vyplnìny zdivem nebo stavebními deskami.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   0

Konstrukce hrázdìných staveb


konstrukce z døevìné kostry. Nosnými prvky budovy jsou masivní døevìné nosníky, jejichž pøíhrady jsou vyplnìny zdivem nebo stavebními deskami.
Zdroj: bydlenisnu.cz

Přidat význam slova Konstrukce hrázdìných staveb
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Koneèná kalkulace Konurbace >>