Význam Konzervativní
Co znamená slovo Konzervativní? Zde naleznete 2 významů slova Konzervativní. Můžete také přidat význam slova Konzervativní sami

1

0   0

Konzervativní


REDIRECT Konzervatismus
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0   0

Konzervativní


přídavným jménem konzervativní jsou označovány osoby nebo názory, které oproti případné uvažované budoucí změně preferují zachování současného stavu. Protikladem slova konzervativní je slovo liberální - usilující o změnu.

V politické rovině lze jako příklad konzervativního názoru použít situaci ohledně legalizace užívání marihuany. Zastánci legalizace užívání marihuany budou označeni jako liberálové, zastánci zachování současného stavu, tj. nelegálnosti užívání marihuany, budou označeni jako konzervativci. Politická strana, která bude usilovat o zachování dosavadní právní úpravy bude označena právě jako konzervativní.

V přeneseném slova smyslu lze slovo konzervativní chápat, a to zejména v hovorové češtině, v souvislosti s kontextem též jako zpátečnický či bránící pokroku.
Honzi - 5. prosince 2018

Přidat význam slova Konzervativní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Magurka Atchison County >>