Význam LMAO
Co znamená slovo LMAO? Zde naleznete 3 významů slova LMAO. Můžete také přidat význam slova LMAO sami

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

LMAO


výraz lmao pochází z angličtiny, přičemž je zkratkou shromažďující první písmena slov výrazu „laughing my ass off“, který lze do češtiny doslova přeložit jako „můžu si vysmát zadek“. Jak v anglickém originále, tak v českém jazyce se tato zkratka používají takřka výhradně v komunikaci prostřednictvím internetu či telefonu. Výraz lmao je používán zejména mezi mládeží, přičemž slouží k okomentování nějaké velmi situace, u které nezávislý pozorovatel zkrátka nemůže zadržet smích. Jako příklad použití výrazu lmao v českém jazyce lze například uvést větu „Viděl jsi ho, jak spadnul na schodech? Lmao“, jejíž význam lze přeložit jako „Viděl jsi ho, jak spadnul na schodech? Tomu se zkrátka nešlo nesmát.“
Honzi - 5. prosince 2018

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

LMAO


LMAO - anglická zkratka pro "laugh(ing) my ass off", což by se dalo pøeložit jako "podìlám se smíchy" èi "smíchy se poseru". Zkratka bývá používána pøi online komunikaci pro vyjádøení pobavení z nìèeh [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

LMAO


Tento seznam obsahuje výběr zkratek, které vznikly v různých chatových fórech a jsou používány v online diskusích v internetu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Lipsum LMFAO >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam