Význam Metropole
Co znamená slovo Metropole? Zde naleznete 9 významů slova Metropole. Můžete také přidat význam slova Metropole sami

1

2   0

Metropole


Původně sídelní město řeckých kolonistů, později pojem pro hlavní město státu, nyní velké město a velkoměsto s metropolitní oblastí. Centrum pracovních příležitostí, kulturního [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

2

2   0

Metropole


hlavní město státu nebo kraje
Zdroj: realitnislovnik.cz

3

0   0

Metropole


Pùvodnì sídelní mìsto øeckých kolonistù, pozdìji pojem pro hlavní mìsto státu, nyní velké mìsto a velkomìsto s metropolitní oblastí. Centrum pracovních pøíležitostí, kulturního a politického dìní v širokém okruhu osídlení.
Zdroj: stavimedum.cz

4

0   0

Metropole


Pùvodnì sídelní mìsto øeckých kolonistù, pozdìji pojem pro hlavní mìsto státu, nyní velké mìsto a velkomìsto s metropolitní oblastí. Centrum pracovních pøíležitostí, kulturního [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

0   0

Metropole


Původně sídelní město řeckých kolonistů, později word pro hlavní město státu, nyní velké město a velkoměsto s metropolitní oblastí. Centrum pracovních příležitostí, kulturního [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

0   0

Metropole


Původně sídelní město řeckých kolonistů, později pojem pro hlavní město státu, nyní velké město a velkoměsto s metropolitní oblastí. Centrum pracovních příležitostí, kulturního a politického dění v širokém okruhu osídlení.
Zdroj: cip-stavby.cz

7

0   0

Metropole


støedisko urèité oblasti, kraje, èasto používáno pro oznaèení hlavního mìsta státu migrace
Zdroj: geografie.unas.cz

8

0   0

Metropole


Metropole (z řeckého métér, matka a polis, město) znamená významné město, které je kulturním, obchodním nebo politickým centrem určité oblasti. Často se používá jako synonymum pojmu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   1

Metropole


významné, obv. hlavní mìsto nebo støedisko urèité oblasti; církevní provincie
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova Metropole
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Mìstský sídelní útvar Mikroregion >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam