Význam Mobilizace
Co znamená slovo Mobilizace? Zde naleznete 2 významů slova Mobilizace. Můžete také přidat význam slova Mobilizace sami

1

0   0

Mobilizace


 fáze na ustanovení a implementaci v¹ech zdrojù, systémù, dat a procedur vedoucí k pøevzetí plné zodpovìdnosti za dodávku FM-slu¾eb tak, jak je to specifikované ve FM-smlouvì.
Zdroj: tzb-info.cz

2

0   0

Mobilizace


Mobilizace označuje proces přípravy na válečný konflikt. Slovo pochází z latiny a znamená uvedení někoho nebo něčeho v pohyb. V tomto případě se uvádí v pohyb armáda, logistika a ek [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Mobilizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Logistika Pasport >>