Význam Nanotechnologie
Co znamená slovo Nanotechnologie? Zde naleznete 5 významů slova Nanotechnologie. Můžete také přidat význam slova Nanotechnologie sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nanotechnologie


Pomocí nanotechnologie (řecky nánnos = malinký) se dnes populárněvědecky popisuje výzkum v částicové fyzice a povrchové fyzice, polovodičové fyzice, v oblasti chemie a ještě velmi omezený rámec v dílčím oboru strojírenství. Tento populárněvědecký souhrnný pojem sdružuje všechny oblasti nano-výzkumu stejných řádových velikostí od samotného atomu až [..]
Zdroj: hectas.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nanotechnologie


Nanotechnologie označuje obor ale také výrobek, který se obecně zabývá tvorbou a využíváním výrobku (nanovýrobku) v měříku nanometrů (tj. cca 1-100 nm), což odpovídá přibližně tisícině tloušťky lidské [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nanotechnologie


– obor zabývající se aplikováním výsledkù nanofyziky. Zkoumá možnosti, jak vytváøet zaøízení molekulových rozmìrù a jak manipulovat s jednotlivými atomy tak, aby se dosáhlo žádaných vl [..]
Zdroj: aldebaran.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nanotechnologie


Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přib [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nanotechnologie


Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přib [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< KPI Ochrana objektu >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam