Význam Online
Co znamená slovo Online? Zde naleznete 11 významů slova Online. Můžete také přidat význam slova Online sami

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Online


Slovo online se vžilo a používá se ve většině případech naprosto zbytečně.
-dívat se na něco online-nakupovat online-poslouchat zprávy online apod.
To vše je možné dělat přímo..
Online se užívá mnohde ta kde se vůbec nehodi.
Je to podobné jako užívání slova jakoby, jakože a pod.Jazyk se rozhodně vyvíjí podle celkového vývoje, ale používání uvedených slov český jazyk určitě neobohatí. To je můj názor.
M. Vítek - 17. května 2019

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Online


V případě systémů elektronických peněz označuje tento termín, že před provedením transakce je navázáno spojení s centrálním počítačovým systémem pro autorizaci nebo ověření transakce.
Zdroj: bankovnipoplatky.com

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Online


termín online je používán v souvislosti s počítačovou technologií. V českém překladu bývá také často používán výraz „být připojen“ (např. k Internetu).
Zdroj: bezpecne-online.cz

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Online


Cizích slov přibývá, a často by se hodil po ruce tlumočník.
Online, či on-line je třeba chápat jako připojení naživo k nějakému ději, přes sdělovací síť, mohu si přes kameru a monitor povídat s protějškem, jakoby jsme byli spolu u stolu a třeba hráli šachy, nebo si připíjeli na zdraví, je možná okamžitá oboustraná reakce. Dokonce se kvůli covidu snad umožní i svatby, no přece jen políbit monitor nemá tu správnou odezvu..
Ota Procházka - 21. dubna 2020

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Online


V případě platebních a vypořádacích systémů tento termín může označovat přenos platebních příkazů uživateli s využitím elektronických prostředků, například rozhraní mezi počítači nebo elektronických terminálů, kdy přenášené příkazy jsou automaticky zadávány do systému pro zpracování převodů. Tento termín může také označovat ukládání dat v [..]
Zdroj: bankovnipoplatky.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Online


připojené k internetu
Zdroj: peacock.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Online


online - anglické slovo, které oznaèuje, že je nìco pøipojené k internetu (respektive k síti obecnì). Dá se øíci, že opakem slova online je výraz offline.
Zdroj: it-slovnik.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Online


pøipojenì, pøipojen, pøipojení (podle kontextu)
Zdroj: david-zbiral.cz

9

4 Thumbs up   4 Thumbs down

Online


Slovo online se vžilo a používá se ve většině případech naprosto zbytečně.
-dívat se na něco online-nakupovat online-poslouchat zprávy online apod.
To vše je možné dělat přímo..
Online se užívá mnohde tam kde se vůbec nehodi.
Je to podobné jako užívání slova jakoby, jakože a pod.Jazyk se rozhodně vyvíjí podle celkového vývoje, ale používání uvedených slov český jazyk určitě neobohatí. To je můj názor.
M. Vítek - 17. května 2019

10

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Online


Ano, nejen online
ale desítek anglických slov proniká do českého
jazyka a to je hrůza
moderátorka Č.R, např.sdělila že její syn má doma
full servis---tedy plnohodnotnou domácí službu od mámy
ale to vše je zase jiná kapitola
jsme prostě ONLINE
Zbyněk Volný - 17. listopadu 2020

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Online


Termíny on-line a off-line (též online a offline – v českém prostředí je častější forma se spojovníkem, v angličtině bez něj) mají specifický význam ve vztahu k počítačovým technologiím a telekomunika [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Offline Optické rozpoznávání znaků >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam