Význam Online
Co znamená slovo Online? Zde naleznete 9 významů slova Online. Můžete také přidat význam slova Online sami

1

1   0

Online


Slovo online se vžilo a používá se ve většině případech naprosto zbytečně.
-dívat se na něco online-nakupovat online-poslouchat zprávy online apod.
To vše je možné dělat přímo..
Online se užívá mnohde ta kde se vůbec nehodi.
Je to podobné jako užívání slova jakoby, jakože a pod.Jazyk se rozhodně vyvíjí podle celkového vývoje, ale používání uvedených slov český jazyk určitě neobohatí. To je můj názor.
M. Vítek - 17. května 2019

2

1   0

Online


Slovo online se vžilo a používá se ve většině případech naprosto zbytečně.
-dívat se na něco online-nakupovat online-poslouchat zprávy online apod.
To vše je možné dělat přímo..
Online se užívá mnohde tam kde se vůbec nehodi.
Je to podobné jako užívání slova jakoby, jakože a pod.Jazyk se rozhodně vyvíjí podle celkového vývoje, ale používání uvedených slov český jazyk určitě neobohatí. To je můj názor.
M. Vítek - 17. května 2019

3

0   0

Online


V případě systémů elektronických peněz označuje tento termín, že před provedením transakce je navázáno spojení s centrálním počítačovým systémem pro autorizaci nebo ov [..]
Zdroj: bankovnipoplatky.com

4

0   0

Online


V případě platebních a vypořádacích systémů tento termín může označovat přenos platebních příkazů uživateli s využitím elektronických prostředků, například rozhran [..]
Zdroj: bankovnipoplatky.com

5

0   0

Online


připojené k internetu
Zdroj: peacock.cz

6

0   0

Online


termín online je používán v souvislosti s počítačovou technologií. V českém překladu bývá také často používán výraz „být připojen“ (např. k Internetu).
Zdroj: bezpecne-online.cz

7

0   0

Online


pøipojenì, pøipojen, pøipojení (podle kontextu)
Zdroj: david-zbiral.cz

8

0   1

Online


online - anglické slovo, které oznaèuje, že je nìco pøipojené k internetu (respektive k síti obecnì). Dá se øíci, že opakem slova online je výraz offline.
Zdroj: it-slovnik.cz

9

0   1

Online


Termíny on-line a off-line (též online a offline – v českém prostředí je častější forma se spojovníkem, v angličtině bez něj) mají specifický význam ve vztahu k počítačovým tec [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Online
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Offline Optické rozpoznávání znaků >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam