Význam Právní moc
Co znamená slovo Právní moc? Zde naleznete 5 významů slova Právní moc. Můžete také přidat význam slova Právní moc sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Právní moc


Právní moc rozhodnutí upravenou v § 159 a nasl. občanského soudního řádu lze definovat jako určitou vlastnost soudního rozhodnutí, která spočívá v tom, že má závazné účinky na právní vztahy, o nichž s [..]
Zdroj: ahareality.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Právní moc


Po procesní stránce je v právní moci rozhodnutí, proti nìmu¾ nelze podat øádný opravný prostøedek. Po hmotnìprávní stránce po právní moci je akt nezru¹itelný, nezmìnitelný a nelze s výjimkou zákonem s [..]
Zdroj: datoveschranky.info

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Právní moc


Stav rozhodnutí státního orgánu, kdy už ho nejde napadnout řádným opravným prostředkem (odvoláním).
Zdroj: portal.pohoda.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Právní moc


Po procesní stránce je v právní moci rozhodnutí, proti němuž nelze podat řádný opravný prostředek. Po hmotněprávní stránce po právní moci je akt nezrušitelný, nezměnitelný a nelze s výjimkou zákonem s [..]
Zdroj: czechpoint.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Právní moc


Právní moc je procesní institut, vlastnost soudního nebo správního rozhodnutí spočívající v jeho konečnosti, závaznosti a nezměnitelnosti. Rozhodnutí nabývá právní moci z časového hlediska zásadně teh [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Pobytová místnost Prodávající >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam