Význam Spisovna
Co znamená slovo Spisovna? Zde naleznete 3 významů slova Spisovna. Můžete také přidat význam slova Spisovna sami

1

2   0

Spisovna


místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení. § 2 písm. l) z. č. 499/2004 Sb. V případě zániku určeného původce převezme spisovnu nebo správní archiv jeho právní nástupce, zřizovatel nebo ten, na něhož přechází působnost zaniklého u [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

2

1   0

Spisovna


Místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení.
Zdroj: archivacewebu.cz

3

0   0

Spisovna


je místo určené k ukládání vyřízených dokumentů, k jejich evidenci a vyhledávání pro potřeby původce dokumentu.
Zdroj: systematic.cz

Přidat význam slova Spisovna
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Spisová značka Spisový a skartační plán >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam