vychodoceskearchivy.cz

Obdržené pozitivní hlasy20
Obdržené negativní hlasy13
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (646)

1

1   0

adresář


seznam adres (organizací, osob). kol.: Slovník spisovného jazyka českého, d. I, s. 8
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

2

1   0

anotace


Stručná poznámka nebo vysvětlivka k textu; obsahová charakteristika díla nebo jeho části s případnými údaji o autorovi, zaměření, určení. kol.: Encyklopedický slovník, s. 51
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

3

1   1

autenticita


vlastnost dokumentu charakterizující jeho originální původnost a hodnověrnost. Metodický návod č. j. MV-52207-1/AS-2010, s. 6 Autentický dokument je pokládán za pravý, aniž by byla zkoum [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

4

1   1

dopis


viz Úprava obchodních a úředních dopisů
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

5

1   0

focus


prvek grafického uživatelského prostředí; například tlačítko, formulářový prvek, odkaz. Metodický pokyn MV ČR k vyhlášce č. 64/2008 Sb., s. 6
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

6

1   0

inventář


základní archivní pomůcka; základní seznam všech inventárních jednotek uzavřeného archivního souboru v pořadí vycházejícím z původního uspořádání inventarizovaných písemnost [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

7

1   1

korespondence


písemný styk, dopisování, dopisování pomocí e-mailu.
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

8

1   0

papír


plošný materiál, vytvořený uložením především rostlinných vláken z vodné suspenze tak, že se vlákna zplstí a na papírenském sítu spojí a usuší. Ďurovič, M. a kol.: Restaurová [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

9

1   0

pořadač


obal, sloužící v kanceláři k ukládání dokumentů, v přeneseném významu se pod tímto názvem rozumí i dokumenty shromážděné v pořadači. Bittner, I. a kol.: Spisová a archivní s [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

10

1   0

poštovní zásilka


dokumenty nebo jiné věci, které byly provozovatelem převzaty jako jeden celek k poskytnutí poštovní služby. § 2 písm. a) z. č. 29/2000 Sb.
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz


Pro zobrazení všech definic slova 646 se přihlašte, prosím.