vychodoceskearchivy.cz

Obdržené pozitivní hlasy30
Obdržené negativní hlasy22
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (646)

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Digitální


pojem vyjadřuje způsob zpracování entity představovaný numerickým řetězcem tvořenými čísly „1“ a „0“ (proud bitů) interpretovaný pomocí výpočetní techniky. Pojem „elektronický“ se pro účely národního standardu užívá obdobně. Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Průměr


v textovém editoru se používá zásoba symbolů, při použití psacího stroje se průměr píše kombinací velkého „O“ a lomítka. ČSN 01 6910, s. 10
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

směrnice


pravidla, pokyny, zásady, které v hlavních rysech určují nějakou činnost. kol.: Slovník spisovného jazyka českého, d. V, s. 405
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Spisovna


místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení. § 2 písm. l) z. č. 499/2004 Sb. V případě zániku určeného původce převezme spisovnu nebo správní archiv jeho právní nástupce, zřizovatel nebo ten, na něhož přechází působnost zaniklého určeného původce; je-li právních nástupců více a ne [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

adresář


seznam adres (organizací, osob). kol.: Slovník spisovného jazyka českého, d. I, s. 8
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Adresár


seznam adres (organizací, osob). kol.: Slovník spisovného jazyka českého, d. I, s. 8
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

anotace


Stručná poznámka nebo vysvětlivka k textu; obsahová charakteristika díla nebo jeho části s případnými údaji o autorovi, zaměření, určení. kol.: Encyklopedický slovník, s. 51
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

autenticita


vlastnost dokumentu charakterizující jeho originální původnost a hodnověrnost. Metodický návod č. j. MV-52207-1/AS-2010, s. 6 Autentický dokument je pokládán za pravý, aniž by byla zkoumána jeho důvěryhodnost. Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dopis


viz Úprava obchodních a úředních dopisů
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

focus


prvek grafického uživatelského prostředí; například tlačítko, formulářový prvek, odkaz. Metodický pokyn MV ČR k vyhlášce č. 64/2008 Sb., s. 6
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz


Pro zobrazení všech definic slova 646 se přihlašte, prosím.