vychodoceskearchivy.cz

Obdržené pozitivní hlasy26
Obdržené negativní hlasy20
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (646)

1

2   0

průměr


v textovém editoru se používá zásoba symbolů, při použití psacího stroje se průměr píše kombinací velkého „O“ a lomítka. ČSN 01 6910, s. 10
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

2

2   0

směrnice


pravidla, pokyny, zásady, které v hlavních rysech určují nějakou činnost. kol.: Slovník spisovného jazyka českého, d. V, s. 405
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

3

2   0

spisovna


místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení. § 2 písm. l) z. č. 499/2004 Sb. V případě zániku urč [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

4

1   0

adresář


seznam adres (organizací, osob). kol.: Slovník spisovného jazyka českého, d. I, s. 8
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

5

1   1

anotace


Stručná poznámka nebo vysvětlivka k textu; obsahová charakteristika díla nebo jeho části s případnými údaji o autorovi, zaměření, určení. kol.: Encyklopedický slovník, s. 51
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

6

1   2

autenticita


vlastnost dokumentu charakterizující jeho originální původnost a hodnověrnost. Metodický návod č. j. MV-52207-1/AS-2010, s. 6 Autentický dokument je pokládán za pravý, aniž by byla zkoum [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

7

1   1

digitální


pojem vyjadřuje způsob zpracování entity představovaný numerickým řetězcem tvořenými čísly „1“ a „0“ (proud bitů) interpretovaný pomocí výpočetní techniky. Pojem „elektron [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

8

1   1

dopis


viz Úprava obchodních a úředních dopisů
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

9

1   0

focus


prvek grafického uživatelského prostředí; například tlačítko, formulářový prvek, odkaz. Metodický pokyn MV ČR k vyhlášce č. 64/2008 Sb., s. 6
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

10

1   0

inventář


základní archivní pomůcka; základní seznam všech inventárních jednotek uzavřeného archivního souboru v pořadí vycházejícím z původního uspořádání inventarizovaných písemnost [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz


Pro zobrazení všech definic slova 646 se přihlašte, prosím.