Význam Srovnávání
Co znamená slovo Srovnávání? Zde naleznete 2 významů slova Srovnávání. Můžete také přidat význam slova Srovnávání sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Srovnávání


znamená přikládání jedné věci k druhé (nebo k několika dalším věcem) s cílem posoudit a případně změřit podobnosti a rozdíly mezi nimi. Srovnávání má smysl pouze tehdy, když všechny srovnávané položky buď patří do stejné kategorie jevů, nebo mohou být vztaženy ke stejné hodnotě, která je vůči nim vnější. [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Srovnávání


Porovnávání věcí, stavů nebo dějů navzájem si podobných.
Anonymní - 16. listopadu 2019
<< Předpoklady Vědomost >>