mladezvakci.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy13
Obdržené negativní hlasy3
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (46)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Srovnávání


znamená přikládání jedné věci k druhé (nebo k několika dalším věcem) s cílem posoudit a případně změřit podobnosti a rozdíly mezi nimi. Srovnávání má smysl pouze tehdy, když všechny srovnávané položky buď patří do stejné kategorie jevů, nebo mohou být vztaženy ke stejné hodnotě, která je vůči nim vnější. [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

facilitace


vedení bloku popřípadě diskuse. Klíčem k úspěšné facilitaci je každého ocenit jakožto osobnost a stavět na znalostech, zkušenostech a dovednostech všech zúčastněných lidí. Lidé se zapojí nejlépe tehdy, když se cítí respektováni ostatními a sebejistí v tom, čím přispívají.
Zdroj: mladezvakci.cz

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Hodnocení


je posuzování, které má komparativní (srovnávací) rozměr a jehož součástí je řazení jednotlivců, aktivit nebo institucí podle výkonu nebo výsledku. Řazení může být vztaženo ke kritériím specifickým pro daný kontext, proces nebo výstupy (například: kdo přeplaval nejrychleji řeku, která agentura účastnící se EDS do programu zapojila ne [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

kompetence


často se  zaměňuje s dovedností, ale ve skutečnosti neznamená totéž. Kompetence označuje schopnost uplatňovat nabyté vědomosti, znalosti postupů a dovednosti ve stálých či opakujících se, ale také v měnících se podmínkách. Podstatné jsou přitom dvě věci: uplatnění toho, co člověk ví a co umí, v konkrétní [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Osvědčení


může být synonymem certifikátu nebo diplomu, ale může mít i širší význam. Slovo osvědčení je odvozeno od slova svědčit, což znamená, že osvědčení je dokladem či důkazem o dosažených výsledcích nebo výstupech.
Zdroj: mladezvakci.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


– formálně nebo společensky uznávané úřady nebo orgány akreditují vzdělávací programy, kurzy, činnosti a jejich výstupy. Tím potvrzují, že organizace či jednotlivci splňují standardy, které všichni odsouhlasili. Ručí za důvěryhodnost vydávaných certifikátů a diplomů, a tedy za reliabilitu a validit [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Vědomost


je nemožné podat uspokojivý výklad teoretického pozadí pojmu vědomost několika slovy. V běžném životě se jeho význam zdá být samozřejmý: je to něco, co člověk ví. Ale co to znamená něco vědět? Jaké věci víme, jak se je dozvídáme, proč jsou považovány za něco, co stojí za to vědět, a co s nimi děláme, když je víme? Ve v [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Certifikace


– označuje standardizovaný proces formálního uznávání vědomostí, dovedností a kompetencí osvojených jednotlivcem nebo předávaných poskytovatelem výchovně-vzdělávací služby.
Zdroj: mladezvakci.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Certifikát nebo diplom


je „papír“, na němž jsou zaznamenány výstupy procesu certifikace. Nejčastěji má status oficiálního dokumentu, ale není to nezbytnou podmínkou. V české vzdělávací praxi se používá též výraz vysvědčení.
Zdroj: mladezvakci.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Debriefing


aktivita na konci bloku sloužící k reflexi důležité aktivity či bloku, ale i ke zklidnění pocitů, emocí (je-li třeba k “vydýchání”), ale hlavně k uvědomění si, co nám daná aktivita dala a může dát v praktickém životě.
Zdroj: mladezvakci.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 46 se přihlašte, prosím.