mladezvakci.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy12
Obdržené negativní hlasy2
Karma:11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (46)

1

3   0

srovnávání


znamená přikládání jedné věci k druhé (nebo k několika dalším věcem) s cílem posoudit a případně změřit podobnosti a rozdíly mezi nimi. Srovnávání má smysl pouze tehdy, když všechny srovnávané položky buď patří do stejné kategorie jevů, nebo mohou být vztaženy ke stejné hodnotě [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

2

2   1

hodnocení


je posuzování, které má komparativní (srovnávací) rozměr a jehož součástí je řazení jednotlivců, aktivit nebo institucí podle výkonu nebo výsledku. Řazení může být vztaženo ke kritériím specifickým pro daný kontext, proces nebo výstupy (například: kdo přeplaval nejrychleji řeku, která agentura účastníc [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

3

2   0

kompetence


často se  zaměňuje s dovedností, ale ve skutečnosti neznamená totéž. Kompetence označuje schopnost uplatňovat nabyté vědomosti, znalosti postupů a dovednosti ve stálých či opakujících se, ale také v měnících se podmínkách. Podstatné jsou přitom dvě věci: uplatnění toho, co člověk v [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

4

2   0

osvědčení


může být synonymem certifikátu nebo diplomu, ale může mít i širší význam. Slovo osvědčení je odvozeno od slova svědčit, což znamená, že osvědčení je dokladem či důkazem o dosažených výsledcích nebo výstupech.
Zdroj: mladezvakci.cz

5

1   0

akreditace


– formálně nebo společensky uznávané úřady nebo orgány akreditují vzdělávací programy, kurzy, činnosti a jejich výstupy. Tím potvrzují, že organizace či jednotlivci splňují standardy, které všichni odsouhlasili. Ručí za důvěryhodnost vydávaných certifikátů a diplomů, a tedy za& [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

6

1   0

facilitace


vedení bloku popřípadě diskuse. Klíčem k úspěšné facilitaci je každého ocenit jakožto osobnost a stavět na znalostech, zkušenostech a dovednostech všech zúčastněných lidí. Lidé se zapojí nejlépe tehdy, když se cítí respektováni ostatními a sebejistí v tom, čím přispívají.
Zdroj: mladezvakci.cz

7

1   0

vědomost


je nemožné podat uspokojivý výklad teoretického pozadí pojmu vědomost několika slovy. V běžném životě se jeho význam zdá být samozřejmý: je to něco, co člověk ví. Ale co to znamená něco vědět? Jaké věci víme, jak se je dozvídáme, proč jsou považovány za něco, co stojí za to vědět, a co s&nbs [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

8

0   0

certifikace


– označuje standardizovaný proces formálního uznávání vědomostí, dovedností a kompetencí osvojených jednotlivcem nebo předávaných poskytovatelem výchovně-vzdělávací služby.
Zdroj: mladezvakci.cz

9

0   0

certifikát nebo diplom


je „papír“, na němž jsou zaznamenány výstupy procesu certifikace. Nejčastěji má status oficiálního dokumentu, ale není to nezbytnou podmínkou. V české vzdělávací praxi se používá též výraz vysvědčení.
Zdroj: mladezvakci.cz

10

0   0

debriefing


aktivita na konci bloku sloužící k reflexi důležité aktivity či bloku, ale i ke zklidnění pocitů, emocí (je-li třeba k “vydýchání”), ale hlavně k uvědomění si, co nám daná aktivita dala a může dát v praktickém životě.
Zdroj: mladezvakci.cz


Pro zobrazení všech definic slova 46 se přihlašte, prosím.