Význam Srovnávání
Co znamená slovo Srovnávání? Zde naleznete 2 významů slova Srovnávání. Můžete také přidat význam slova Srovnávání sami

1

3   0

Srovnávání


znamená přikládání jedné věci k druhé (nebo k několika dalším věcem) s cílem posoudit a případně změřit podobnosti a rozdíly mezi nimi. Srovnávání má smysl pouze tehdy, když všechny srovnávané položky buď patří do stejné kategorie jevů, nebo mohou být vztaženy ke stejné hodnotě [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

2

0   1

Srovnávání


Porovnávání věcí, stavů nebo dějů navzájem si podobných.
Anonymní - 16. listopadu 2019

Přidat význam slova Srovnávání
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Předpoklady Vědomost >>