Význam Transakce
Co znamená slovo Transakce? Zde naleznete 9 významů slova Transakce. Můžete také přidat význam slova Transakce sami

1

1   0

Transakce


Bezhotovostní platba prostøednictvím platební karty za zboží nebo služby anebo výbìr hotovosti kartou. Probíhá v nìkolika fázích: zahájení s ovìøením držitele, sc [..]
Zdroj: vimevic.cz

2

0   0

Transakce


Jakákoliv smlouva mezi dvěma osobami nebo firmami o dodání zboží či poskytnutí služeb výměnou za platbu.
Zdroj: jaknabanku.cz

3

0   0

Transakce


Skupiny databázových operací slučují do logická jednotka práce, která je zcela potvrzena nebo vrátit zpět.
Zdroj: technet.microsoft.com

4

0   0

Transakce


je provedení platby za nákup zboží úvěrovou kartou klienta nebo výběr hotovosti z bankomatu.
Zdroj: itesco.cz

5

0   0

Transakce


Za transakci se považuje druhá/třetí atd. návštěva konverzní stránky jedním uživatelem za delší čas než je 15 minut.
Zdroj: ppcpartner.cz

6

0   0

Transakce


je provedení platby za nákup zboží úvěrovou kartou klienta nebo výběr hotovosti z bankomatu.
Zdroj: www3.itesco.cz

7

0   0

Transakce


Transakce je soubor obchodním operací, kdy fondy přejdo ze základní měny na kotační měnu a zpět. Bankovní transakce je přenos peněz z jednoho účtu na druhý nebo transakce prodeje a nákupu.
Zdroj: mayzus.cz

8

0   0

Transakce


Transakce je dohoda, komunikace, přenos nebo výměna čehokoliv mezi dvěma samostatnými entitami nebo objekty.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

Transakce


Databázová transakce je skupina příkazů, které převedou databázi z jednoho konzistentního stavu do druhého.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Transakce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Terminál Veøejný klíè >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam