jaknabanku.cz

Obdržené pozitivní hlasy41
Obdržené negativní hlasy35
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (221)

1

6   1

rozpočet


Sestavený finanční plán jednotlivé osoby, rodiny, podniku nebo státu. Obvykle se tvoří na dobu jednoho měsíce nebo roku, ale může být i pro delší období.
Zdroj: jaknabanku.cz

2

3   2

ekonomika


Finanční aktivity související s výrobou zboží a služeb v daném regionu nebo zemi.
Zdroj: jaknabanku.cz

3

2   1

klasifikovaný úvěr


Problémový úvěr, tj. úvěr, jehož splácení je nějakým způsobem ohroženo. Banky musí na takové úvěry tvořit rezervy.
Zdroj: jaknabanku.cz

4

2   2

repo-operace


Prodej cenných papírů se závazkem jejich zpětného odkupu po uplynutí stanovené doby. Centrální sazba fixuje u svých repo-operací úrokovou míru, která se označuje jako repo-sazba.
Zdroj: jaknabanku.cz

5

1   1

aktiva


Hodnotné věci (forma majetku), které vlastní osoba či obchodní společnost.
Zdroj: jaknabanku.cz

6

1   1

apreciace


Samovolné zhodnocení domácí měny vůči ostatním měnám.
Zdroj: jaknabanku.cz

7

1   1

čistý příjem


Výše příjmu za určité období po všech odpočtech (např. daní a státního pojištění). Jde o příjem, který je vám skutečně vyplacen.
Zdroj: jaknabanku.cz

8

1   2

důchod


Příjem vyplácený osobě, která odešla do důchodu.
Zdroj: jaknabanku.cz

9

1   2

internet banking


V širším smyslu využití internetu v bankovnictví, v užším smyslu skutečná realizace bankovních produktů a služeb prostřednictvím internetu.
Zdroj: jaknabanku.cz

10

1   1

katastrální úřad


Instituce pověřená vedením katastru nemovitostí.
Zdroj: jaknabanku.cz


Pro zobrazení všech definic slova 221 se přihlašte, prosím.