jaknabanku.cz

Website:http://www.jaknabanku.cz
Obdržené pozitivní hlasy35
Obdržené negativní hlasy20
Karma:14 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (221)

1

5   0

rozpočet


Sestavený finanční plán jednotlivé osoby, rodiny, podniku nebo státu. Obvykle se tvoří na dobu jednoho měsíce nebo roku, ale může být i pro delší období.
Zdroj: jaknabanku.cz

2

2   1

ekonomika


Finanční aktivity související s výrobou zboží a služeb v daném regionu nebo zemi.
Zdroj: jaknabanku.cz

3

2   0

klasifikovaný úvěr


Problémový úvěr, tj. úvěr, jehož splácení je nějakým způsobem ohroženo. Banky musí na takové úvěry tvořit rezervy.
Zdroj: jaknabanku.cz

4

2   1

repo-operace


Prodej cenných papírů se závazkem jejich zpětného odkupu po uplynutí stanovené doby. Centrální sazba fixuje u svých repo-operací úrokovou míru, která se označuje jako repo-sazba.
Zdroj: jaknabanku.cz

5

1   0

aktiva


Hodnotné věci (forma majetku), které vlastní osoba či obchodní společnost.
Zdroj: jaknabanku.cz

6

1   0

čistý příjem


Výše příjmu za určité období po všech odpočtech (např. daní a státního pojištění). Jde o příjem, který je vám skutečně vyplacen.
Zdroj: jaknabanku.cz

7

1   0

důchod


Příjem vyplácený osobě, která odešla do důchodu.
Zdroj: jaknabanku.cz

8

1   1

internet banking


V širším smyslu využití internetu v bankovnictví, v užším smyslu skutečná realizace bankovních produktů a služeb prostřednictvím internetu.
Zdroj: jaknabanku.cz

9

1   0

katastrální úřad


Instituce pověřená vedením katastru nemovitostí.
Zdroj: jaknabanku.cz

10

1   1

měna


Jakákoliv forma veřejného oběživa, které je všeobecně přijímáno.
Zdroj: jaknabanku.cz


Pro zobrazení všech definic slova 221 se přihlašte, prosím.