Význam Turingùv test
Co znamená slovo Turingùv test? Zde naleznete 3 významů slova Turingùv test. Můžete také přidat význam slova Turingùv test sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Turingùv test


test, který má rozhodnout, zda daný systém myslí jako èlovìk (je jako èlovìk inteligentní) a disponuje tedy silnou umìlou inteligencí. Jeho podstatou je, aby èlovìk (arbitr) rozhodl pouze z obsahu kom [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Turingùv test


Turingùv test je test o provìøení toho, zda jsou stroje schopné opravdu projevovat inteligentní chování. Je pojmenován po svém vynálezci Alanu Turingovi, který jej prezentoval v roce 1950.
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Turingùv test


Turingův test (pojmenovaný podle svého tvůrce Alana Turinga, který jej prezentoval roku 1950) je pokus, který má za cíl prověřit, jestli se nějaký systém umělé inteligence opravdu chová inteligentně. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< Turingùv stroj tvarová psychologie >>