Význam Viktimizace
Co znamená slovo Viktimizace? Níže najdete jeden význam slova Viktimizace Můžete také přidat význam slova Viktimizace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Viktimizace


Termín viktimizace pochází z kriminologické psychologie. Viktimizace je proces, v němž se potenciální oběť stává obětí skutečnou. Rozlišují se různá stadia. Primární viktimizace je traumatická zkušenost (např. znásilnění). Jedná se o přímou újmu způsobenou pachatelem oběti. Sekundární viktimizace zahrnuje druhotné poškozování oběti, které je zapříč [..]
Zdroj: alternativazdola.cz
<< Transgender Znásilnění >>