Význam Zemní plyn
Co znamená slovo Zemní plyn? Zde naleznete 5 významů slova Zemní plyn. Můžete také přidat význam slova Zemní plyn sami

1

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Zemní plyn


Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je metan. Zemní plyn se těží z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Zemní plyn


Druh neobnovitelného zdroje energie. Fosilní palivo, které se v přírodě vyskytuje buď samostatně, nebo často v doprovodu ropy či černého uhlí. Podíl metanu v zemním plynu běžně překračuje hranici 90%, [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Zemní plyn


Druh neobnovitelného zdroje energie. Fosilní palivo, které se v pøírodì vyskytuje buï samostatnì, nebo èasto v doprovodu ropy èi èerného uhlí. Podíl metanu v zemním plynu bìžnì pøekraèuje hranici 90%, proto se pøi spalování zemního plynu uvolòuje ménì škodlivého oxidu uhlièitého (ve vztahu k uvolnìné energii) než u ostatních fosilních paliv. Díky n [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Zemní plyn


Zemní plyn patří mezi fosilní paliva a jeho základní složkou je uhlovodík metan CH4, který obvykle tvoří 88-99,8% plynu. Čím více metanu zemní plyn obsahuje, tím je z hlediska energetiky kva [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

5

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Zemní plyn


Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je metan. Zemní plyn se těží z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Zemědělská kultura Změny klimatu >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam