Význam Záloha
Co znamená slovo Záloha? Zde naleznete 13 významů slova Záloha. Můžete také přidat význam slova Záloha sami

1

2   1

Záloha


skupina objektů připravených pro případ neobvyklé potřeby | * | předem poskytnutá vyúčtovatelná peněžní částka | * | vratný poplatek za vícenásobně použitelný obal | * | [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

Záloha


Dodatečná kopie počítačových souborů, obvykle fyzicky uložená na jiném místě než původní soubory. Je nezbytná pro obnovení, když dojde k poškození nebo ztrátě původních souborů.
Zdroj: cz.norton.com

3

1   0

Záloha


Slovo záloha může mít několik významů: záloha - momentálně nevyužitá část zdrojů, úmyslně držená pro možnost nahrazení jiné porovnatelné části, s cílem zajištění funkčnos [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   0

Záloha


Záloha v kontextu ekonomie je peněžní částka hrazená před celkovým vyúčtováním platby za dodané zboží nebo před dodáním poskytnuté služby. Je reakcí na možné příčiny: nízko [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1   0

Záloha


Záloha nebo záložní kopie (anglicky backup) je kopie dat uložená na jiném datovém nosiči (nebo i místě). Záložní data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1   1

Záloha


kopie v¹ech souborù pro pøípad ztráty souborù pou¾ívaných – té¾ backup Jedná se o jakákoliv pro vás dùle¾itá data, která chcete mít ulo¾ena zpravidla na jiném místì a méd [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

7

1   1

Záloha


e Anzahlung, r Vorschuss
Zdroj: pamprofi.cz

8

1   1

Záloha


Má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha. Pramen §1807 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona Viz také lichva (pro účely občanského zákona) úroky (pro účely občanského zákona)
Zdroj: business.center.cz

9

1   1

Záloha


Preddavok z predpokladanej kúpnej ceny. Najčastejšie sa poskytuje finančná záloha.
Zdroj: ako-uctovat.sk

10

0   0

Záloha


Slovo záloha může znamenat například: 1. Část celkové částky za službu či zboží zaplacenou předem. Je požadována hlavně v případech, kdy by zrušení objednávky ze strany zákazníka způsobilo obchodníkovi ztrátu. Tu může ze zálohy následně pokrýt (například pokud si někdo objedná velké množství zákusků na svatbu). Může být vratná (obchodník například garantuje, že částku vrátí v případě stornování objednávky ne později než 1 měsíc před dodáním) nebo nevratná (obchodník ji posléze odečte z celkové ceny zboží nebo služby). 2. V armádě jde o vycvičené a připravené vojáky, kteří ale momentálně nejsou ve službě. Stále se s nimi ale počítá pro případ, že by bylo třeba armádu rozšířit. 3. Ve fotbalu záložníci označují středopolaře (stojí mezi obranou a útokem 4. Zálohou je v IT myšlen soubor dat, která máme uložená i na jiném místě (třeba externím disku) pro případ, že by se ztratila z primárního zdroje.
Zu - 11. prosince 2018

11

0   0

Záloha


Záložník (také nazývaný cizím slovem halv) je fotbalista hrající převážně uprostřed fotbalového hřiště a plnící útočné i obranné povinnosti. Může být ovšem zaměřený pouz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   1

Záloha


Preddavok z predpokladanej kúpnej ceny. Najčastejšie sa poskytuje finančná záloha.
Zdroj: vub.sk

13

0   1

Záloha


Záloha - preddavok.
Zdroj: bonumeng.eu

Přidat význam slova Záloha
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Veřejný klíč Podílové fondy >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam