Význam absolutismus
Co znamená slovo absolutismus? Zde naleznete 5 významů slova absolutismus. Můžete také přidat význam slova absolutismus sami

1

7 Thumbs up   3 Thumbs down

absolutismus


Soustředění veškeré moci ve státě v rukou jednoho vládce. Jeho moc pak není podřízena žádným zákonům ani závislá na spolupůsobení dalších orgánů. Obečně však předpokládá dodržování náboženských norem nebo norem přirozeného práva.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

2

5 Thumbs up   3 Thumbs down

absolutismus


politický systém, ve kterém má veškerou státní moc jedna osoba
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

4 Thumbs up   2 Thumbs down

absolutismus


Absolutismus (z lat. absolutus – samostatný, nezávislý[zdroj?]) je historiografický termín označující formu vlády tradičně charakterizovanou ústředním postavením panovníka, hospodářským a politickým c [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

absolutismus


Forma neomezené vlády jedince s absolutní, nedílnou a dìdiènou mocí, typická pro feudalismus. S rùznými odchylkami èásteènì pøežívá dodnes v rozvojových zemích. Jejími znaky jsou t [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

2 Thumbs up   4 Thumbs down

absolutismus


Absolutismus (z lat. absolutus – samostatný, nezávislý[zdroj?]) je historiografický termín označující formu vlády tradičně charakterizovanou ústředním postavením panovníka, hospodářským a politickým c [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< brod absolutizmus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam