udlv.ff.cuni.cz

Obdržené pozitivní hlasy191
Obdržené negativní hlasy139
Karma:51 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (433)

1

15 Thumbs up   2 Thumbs down

establishment


Kritické označení osob nebo skupin zaujímajících klíčové pozice ve společnosti nebo v politice a usilujících o udrržení svého postavení.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

2

14 Thumbs up   12 Thumbs down

Nacionalismus


Politické hnutí  (a ideologie), jehož cílem je vytvoření státu s politickým a právním uspořádáním, který by byl územně vymezen a zajištěn, a to na základě společného jazyka, kultury a dějin. 
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

3

10 Thumbs up   4 Thumbs down

domov


Souhrn bližních, se kterými jedinec strávil na jednoom místě delší období svého života, přičemž má k těmto lidem i místu hluboký citový vztah.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

10 Thumbs up   4 Thumbs down

empatie


Vcitění, schopnost vžít se emočně do situace druhé osoby nebo se s ní identifikovat natolik, aby bylo možné porozumět jejímu chování.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

7 Thumbs up   3 Thumbs down

absolutismus


Soustředění veškeré moci ve státě v rukou jednoho vládce. Jeho moc pak není podřízena žádným zákonům ani závislá na spolupůsobení dalších orgánů. Obečně však předpokládá dodržování náboženských norem nebo norem přirozeného práva.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

6

7 Thumbs up   6 Thumbs down

demokracie


Systém vlády založený na veřejných rozhodnutích učiněných nezprostředkovaně občany přítomnými na shromážděních formou referenda.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

7

6 Thumbs up   3 Thumbs down

dekadence


Zánik, ústup a rozpad kultur, společností, elit a sociálních vrstev.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

5 Thumbs up   7 Thumbs down

demokracie


Takový typ demokracie, ve které se podílí na rozhodování o veřejných záležitostech jen určitá, právně vymezená část obyvatel.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

9

5 Thumbs up   8 Thumbs down

demokracie


Politický systém, ve kterém důležitá rozhodnutí činí volení zástupci lidu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

10

4 Thumbs up   1 Thumbs down

atavismus


Nový výskyt charakteristických rysů organismu, které se nejdříve vykytovaly u předků, ale po několik dalších generací nebyly dominantní.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz


Pro zobrazení všech definic slova 433 se přihlašte, prosím.