udlv.ff.cuni.cz

Website:https://udlv.ff.cuni.cz/cs/vstupni-stranka/
Obdržené pozitivní hlasy158
Obdržené negativní hlasy99
Karma:58 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (433)

1

15   1

establishment


Kritické označení osob nebo skupin zaujímajících klíčové pozice ve společnosti nebo v politice a usilujících o udrržení svého postavení.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

2

13   11

nacionalismus


Politické hnutí  (a ideologie), jehož cílem je vytvoření státu s politickým a právním uspořádáním, který by byl územně vymezen a zajištěn, a to na základě společného jazyka, kultury a dějin. 
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

3

10   3

empatie


Vcitění, schopnost vžít se emočně do situace druhé osoby nebo se s ní identifikovat natolik, aby bylo možné porozumět jejímu chování.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

8   2

domov


Souhrn bližních, se kterými jedinec strávil na jednoom místě delší období svého života, přičemž má k těmto lidem i místu hluboký citový vztah.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

6   2

dekadence


Zánik, ústup a rozpad kultur, společností, elit a sociálních vrstev.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

6

6   5

demokracie


Systém vlády založený na veřejných rozhodnutích učiněných nezprostředkovaně občany přítomnými na shromážděních formou referenda.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

7

4   2

absolutismus


Soustředění veškeré moci ve státě v rukou jednoho vládce. Jeho moc pak není podřízena žádným zákonům ani závislá na spolupůsobení dalších orgánů. Obečně však předpokládá dodržování náboženských norem nebo norem přirozeného práva.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

4   0

atavismus


Nový výskyt charakteristických rysů organismu, které se nejdříve vykytovaly u předků, ale po několik dalších generací nebyly dominantní.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

9

4   7

demokracie


Politický systém, ve kterém důležitá rozhodnutí činí volení zástupci lidu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

10

3   0

altruismus


Forma myšlení, cítění a jednání vedená nezištností a láskou k bližnímu. Opak egoismu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz


Pro zobrazení všech definic slova 433 se přihlašte, prosím.