Význam advokát
Co znamená slovo advokát? Zde naleznete 8 významů slova advokát. Můžete také přidat význam slova advokát sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

advokát


právní zástupce | * Karel Čapek: Povídky z druhé kapsy | obhájce nějaké myšlenky nebo principu | * [http://www.icm.cz/stante-se-advokaty-klimatu Staňte se advokáty klimatu], www.nicm [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

advokát


Nájemný právník poskytující právní pomoc za úplatu. Zastupuje zájmy klienta, pøièemž je vázán právním øádem, mlèenlivostí a interními stavovskými pravidly. Z podstaty vìci nemùže být pøíliš [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

advokát


značky
Zdroj: cevelova.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

advokát


Advokát zastupuje klienty před soudy a jinými orgány v oblastech práva, obhajuje klienty v trestních věcech.
Zdroj: jobs.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

advokát


právník poskytující právní pomoc; zastánce, obhájce
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

advokát


ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou Advokáti poskytují právní služby. Viz též webové stránky České advokátní komory. Pramen § 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii Viz také advokacie advokátní koncipient advokátní tarif poskytování právních služeb [..]
Zdroj: business.center.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

advokát


Advokát je svobodné právnické povolání, které se zabývá soustavným poskytováním právních služeb, a to zpravidla za úplatu. Poskytováním právních služeb se pak rozumí zejména zastupování v řízení před [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

advokát


právník se složenými advokátními zkouškami a zapsán u České advokátní komory
Zdroj: realitnislovnik.cz

<< loket pažitka >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam