Význam afelium
Co znamená slovo afelium? Zde naleznete 6 významů slova afelium. Můžete také přidat význam slova afelium sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afelium


1. odsluní; 2. nepøíznivé okolnosti
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afelium


Afelium je bod obezne drahy planety, v nemz je planeta v maximalni vzdalenosti od Slunce.
Zdroj: astrologie.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afelium


bod na dráze tìlesa sluneèní soustavy (sondy), kdy je tìleso od Slunce nejdále. V aféliu se pohybuje tìleso na své dráze nejmenší rychlostí. Zemì se nachází v aféliu bìhem léta (opakem je perihélium - [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afelium


Bod na eliptické dráze planety, komety apod. kolem Slunce, v němž je těleso od Slunce nejdále.
Zdroj: astro.arms.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afelium


Afélium, též aphelium, česky odsluní, je nejvzdálenější místo od Slunce (přesněji od ohniska dráhy), jímž prochází těleso, které se kolem Slunce pohybuje po elipse. V aféliu se pohybuje těleso nejmenš [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afelium


Afélium, též aphelium, česky odsluní, je nejvzdálenější místo od Slunce (přesněji od ohniska dráhy), jímž prochází těleso, které se kolem Slunce pohybuje po elipse. V aféliu se pohybuje těleso nejmenš [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< platónský rok domy >>