Význam alfa
Co znamená slovo alfa? Zde naleznete 9 významů slova alfa. Můžete také přidat význam slova alfa sami

1

2   1

alfa


Jedinec stojící ve skupinì na nejvyšší pozici. Èasto to bývá samec vedoucí stádo èi smeèku. Alfa samec se mnohdy nejèastìji páøí se samicemi a má nejvìtší šanci mít potomstvo, [..]
Zdroj: savci.upol.cz

2

0   1

alfa


Finanční ukazatel používaný v modelu CAPM (capital asset pricing model). Představuje míru tzv. nesystematického rizika, tedy toho rizika, které vyplývá z charakteristiky příslušného cen [..]
Zdroj: nextfinance.cz

3

0   1

alfa


Alfa fondu měří jeho výkonnost, když výkonnost benchmarku fondu je nula. Tento indikátor ukazuje schopnost manažera fondu překonat výkonnost benchmarku při zohlednění tržního riziko. Čím je jeho kladná hodnota vyšší, tím lépe.
Zdroj: ingbank.cz

4

0   1

alfa


Finanèní ukazatel pou¾ívaný v modelu CAPM (capital asset pricing model). Pøedstavuje míru tzv. nesystematického rizika, tedy toho rizika, které vyplývá z charakteristiky pøíslu¹ného cen [..]
Zdroj: cechmal.cz

5

0   1

alfa


Hodnota, kterou manažer fondu vytvoří svou činností, tj. nezávisle na pohybu indexu (celého trhu). Opakem je ukazatel beta.
Zdroj: rsj.com

6

0   1

alfa


Alfa (majuskulní podoba Α, minuskulní podoba α, řecký název ἄλφα) je první písmeno řecké abecedy. V řecké číselné soustavě reprezentuje hodnotu 1. Jak ve starořečtině, tak v m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   1

alfa


Alfa (majuskulní podoba Α, minuskulní podoba α, řecký název ἄλφα) je první písmeno řecké abecedy. V řecké číselné soustavě reprezentuje hodnotu 1. Jak ve starořečtině, tak v m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   1

alfa


Alfa může být: alfa – první písmeno řecké abecedy alfa kanál v počítačové grafice částice alfa ve fyzice úhlové zrychlení ve fyzice konstanta jemné struktury ve fyzice nejjasnějš [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   2

alfa


Meria nadvýkonnos fondu nad benchmark. Vyššia alfa znamená vyššiu relatívnu výkonnos fondu vzh¾adom k benchmarku. Pri rovnakej výkon [..]
Zdroj: tam.sk

Přidat význam slova alfa
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< aktivní politika zaměstnanosti alokace aktiv >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam