ingbank.cz

Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy13
Karma:-12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (80)

1

0   1

agresivní přístup


Investiční přístup jehož cílem je dosáhnout nadprůměrných výnosů při podstoupení nadprůměrného rizika.
Zdroj: ingbank.cz

2

0   1

akcie


Majetkový cenný papír. Vyjadřuje vlastnickou pozici nebo podíl na základním kapitálu společnosti. Představuje právo na proporcionální podíl na firemních aktivech a ziscích.
Zdroj: ingbank.cz

3

0   1

akcionář


Ten, kdo vlastní akcie společnosti nebo podílového fondu.
Zdroj: ingbank.cz

4

0   1

aktiva


Jakákoli ekonomická hodnota vlastněná jednotlivcem nebo společností, zvláště pak taková, která může být přeměněna na finanční hotovost.
Zdroj: ingbank.cz

5

0   1

aktivní správa


Styl investičního řízení. Jeho cílem je poskytnout výnos vyšší než je stanovený srovnávací index prostřednictvím práce s aktivy a výběrem akcií. Protikladem je pasivní správa.
Zdroj: ingbank.cz

6

0   1

alfa


Alfa fondu měří jeho výkonnost, když výkonnost benchmarku fondu je nula. Tento indikátor ukazuje schopnost manažera fondu překonat výkonnost benchmarku při zohlednění tržního riziko. Čím je jeho kladná hodnota vyšší, tím lépe.
Zdroj: ingbank.cz

7

0   1

alokace aktiv


Proces rozdělení investic mezi různé druhy aktiv jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a hotovost, za účelem optimalizace rizika a výnosu. Tento proces je vykonávaný podle konkrétní investiční strategie a záměrů jednotlivce nebo instituce.
Zdroj: ingbank.cz

8

0   1

averze k riziku


Konzervativní styl investování. Také požadavek na vyloučení rizika nebo na dosáhnutí odpovídající kompenzace ve výnose - přístup většiny investorů.
Zdroj: ingbank.cz

9

0   1

benchmark


Benchmark fondu je jeho hlavním srovnávacím měřítkem. Nejčastěji to je dobře známý tržní index, kombinace indexů nebo vlastní index (není-li k dispozici vhodný index). Porovnávání výkonnostních a rizikových indikátorů fondu vůči benchmarku je jednou z možností, jak dosáhnout kvalitní správy aktiv fondu.
Zdroj: ingbank.cz

10

0   1

beta


Beta fondu indikuje citlivost fondu na výkyvy benchmarku. Beta vyšší než 1 (menší než 1) znamená, že fond má tendenci vydělat (ztratit) "beta násobek" toho, co vydělal (ztratil) benchmark. Je-li beta rovna 1, fond se vyvíjí podobně jako benchmark. Záporná beta znamená, že se fond pohybuje opačným směrem než benchmark. Beta je tedy mě [..]
Zdroj: ingbank.cz


Pro zobrazení všech definic slova 80 se přihlašte, prosím.