ingbank.cz

Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy14
Karma:-13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (80)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Agresivní přístup


Investiční přístup jehož cílem je dosáhnout nadprůměrných výnosů při podstoupení nadprůměrného rizika.
Zdroj: ingbank.cz
Tento význam nebyl schválen

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Majetkový cenný papír. Vyjadřuje vlastnickou pozici nebo podíl na základním kapitálu společnosti. Představuje právo na proporcionální podíl na firemních aktivech a ziscích.
Zdroj: ingbank.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcionář


Ten, kdo vlastní akcie společnosti nebo podílového fondu.
Zdroj: ingbank.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcionár


Ten, kdo vlastní akcie společnosti nebo podílového fondu.
Zdroj: ingbank.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktiva


Jakákoli ekonomická hodnota vlastněná jednotlivcem nebo společností, zvláště pak taková, která může být přeměněna na finanční hotovost.
Zdroj: ingbank.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktíva


Jakákoli ekonomická hodnota vlastněná jednotlivcem nebo společností, zvláště pak taková, která může být přeměněna na finanční hotovost.
Zdroj: ingbank.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktivní správa


Styl investičního řízení. Jeho cílem je poskytnout výnos vyšší než je stanovený srovnávací index prostřednictvím práce s aktivy a výběrem akcií. Protikladem je pasivní správa.
Zdroj: ingbank.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alfa


Alfa fondu měří jeho výkonnost, když výkonnost benchmarku fondu je nula. Tento indikátor ukazuje schopnost manažera fondu překonat výkonnost benchmarku při zohlednění tržního riziko. Čím je jeho kladná hodnota vyšší, tím lépe.
Zdroj: ingbank.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alokace aktiv


Proces rozdělení investic mezi různé druhy aktiv jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a hotovost, za účelem optimalizace rizika a výnosu. Tento proces je vykonávaný podle konkrétní investiční strategie a záměrů jednotlivce nebo instituce.
Zdroj: ingbank.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

averze k riziku


Konzervativní styl investování. Také požadavek na vyloučení rizika nebo na dosáhnutí odpovídající kompenzace ve výnose - přístup většiny investorů.
Zdroj: ingbank.cz


Pro zobrazení všech definic slova 80 se přihlašte, prosím.