Význam alterace
Co znamená slovo alterace? Zde naleznete 3 významů slova alterace. Můžete také přidat význam slova alterace sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alterace


zmìna, porucha, poškození nemocí nebo prostøedím
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alterace


porucha, poškození
Zdroj: help24.cz

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

alterace


zvìtrávání, každá fyzikální nebo chemická zmìna horniny nebo nerostu
Zdroj: labo.cz

<< albumin alveola >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam