Význam anamnéza
Co znamená slovo anamnéza? Zde naleznete 10 významů slova anamnéza. Můžete také přidat význam slova anamnéza sami

1

2   1

anamnéza


souhrn životního běhu a událostí dotyčného, osobní historie související s onemocněním atp.
Zdroj: schizofrenie.psychoweb.cz

2

1   1

anamnéza


souhrn životního běhu a událostí dotyčného, osobní historie související s onemocněním atp.
Zdroj: deprese.psychoweb.cz

3

0   1

anamnéza


pøedchorobí; soubor údajù o prodìlaných nemocech pacienta (a. osobní), rodièù a sourozencù (a. rodinná), o subjektivních potížích a sociálních a ekologických podmínkách nemocného
Zdroj: islo.cz

4

0   1

anamnéza


údaje o zdravotnom stave pacienta a jeho príbuzných a to od narodenia až po dátum odoberania anamnézy
Zdroj: lekari.sk

5

0   1

anamnéza


(v lékaøství, psychologii) zachycení životního prùbìhu vývoje èlovìka od poèetí po sledovanou souèasnost (jinak také pøedchorobí) - soubor všech dat a údajù pøed onemocnìním nebo problémovým stavem klienta (a.osobní, rodinná, sociální, školní). Psychologická anamnéza se soustøeïuje na zjištìní vývoje jedince j [..]
Zdroj: help24.cz

6

0   1

anamnéza


(v lékařství, psychologii) zachycení životního průběhu vývoje člověka od početí po sledovanou současnost (jinak také předchorobí) – soubor všech dat a údajů před onemocněním n [..]
Zdroj: pppcl.cz

7

0   1

anamnéza


Anamnéza (anglicky: Histories) je desátá epizoda z první série seriálu Dr. House.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   1

anamnéza


Anamnéza (z řec. αναμνήσις anamnésis = rozpomínání, vzpomenutí) neboli předchorobí je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta, a to zejména z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   1

anamnéza


Anamnéza (z řec. αναμνήσις anamnésis = rozpomínání, vzpomenutí) neboli předchorobí je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta, a to zejména z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   2

anamnéza


Anamnéza - zdrav. súbor subjektívnych údajov o zdravotnom stave pacienta, ktoré lekár zisťuje na základe otázok, ktoré kladie pacientovi alebo jeho príbuzným. Slovo pochádza z gréčtiny (anamnesis znamená spomenúť si). Tieto lekárske údaje sa týkajú nielen súčasného stavu, ale aj minulosti – ochorení rodičov, súrodencov [..]
Zdroj: bonumeng.eu

Přidat význam slova anamnéza
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ambivalentní antidepresiva >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam