Význam arboretum
Co znamená slovo arboretum? Zde naleznete 7 významů slova arboretum. Můžete také přidat význam slova arboretum sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arboretum


sbírka živých dřevin | arboretum | arboretum
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arboretum


stromová zahrada, shromažïující vzácnìjší druhy døevin, dovážené témìø z celého svìta
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arboretum


výluènì stromová zahrada (arbor = latinsky strom) zejména se vzácnìj¹ími druhy døevin.
Zdroj: pametihodnosti.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arboretum


Botanická zahrada k pokusnému pìstování døevin. Vìtší sbírka živých døevin obecnì. Srovnej "ZOO".
Zdroj: savci.upol.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arboretum


parková sbírka živých døevin
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arboretum


Stromová zahrada, shromažďující vzácnější druhy dřevin, dovážené téměř z celého světa.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

arboretum


Arboretum (lat. arbor = strom) je sbírka živých dřevin - dendrologická zahrada, resp. zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu, nebo může být v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< heta hålla >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam