Význam artefakt
Co znamená slovo artefakt? Zde naleznete 10 významů slova artefakt. Můžete také přidat význam slova artefakt sami

1

6   2

artefakt


artefakt-slovo při vyšetření mozku 8 měs.batolete
Šplíchalová - 9. února 2016

2

3   0

artefakt


předmět vyrobený člověkem
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

2   0

artefakt


(lat. arte factus, uměle vytvořený), výrobek, lidský výtvor, dílo, nástroj.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

1   0

artefakt


movitý předmět záměrně vyrobený člověkem, výroba artefaktů odlišuje člověka od zvířat, první artefakty vznikaly již v paleolitu (kamenné pěstní klíny)
Zdroj: archeologienadosah.cz

5

1   0

artefakt


èlovekom vytvorený predmet.
Zdroj: gep.szm.com

6

1   0

artefakt


Artefakt (z lat. arte factus, uměle udělaný) je termín, který poprvé použil Sir Julian Huxley a označuje libovolný objekt nebo proces, který vznikl lidskou aktivitou, na rozdíl od předmět [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1   0

artefakt


Artefakt je druhem archeologického pramene. Jedná se o předmět, který byl člověkem záměrně vytvořený nebo pozměněný tak, aby sloužil k nějakému konkrétnímu účelu. Artefakty tvoř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1   0

artefakt


Artefakt ve výtvarném umění je smyslově konkrétní výtvor, u kterého je termínem zdůrazňován vedle záměrnosti prvek uměleckosti. Označuje díla z pomezí umění, u nichž není přiř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   2

artefakt


Artefakt v obraze, též obrazový artefakt. Obecné označení pro chybu v obraze způsobenou obvykle chybným fungováním grafického jádra nebo pamětí, například v důsledku příliš vysoké [..]
Zdroj: svethardware.cz

10

0   2

artefakt


umìlý výtvor, lidský výrobek; 1. prehistorický nástroj; 2. umìle vzniklá nebo pozmìnìná struktura bunìk
Zdroj: islo.cz


Přidat význam slova artefakt
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< anona arak >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam